Bundesarchiv, Bild 102-11711 / CC-BY-SA 3.0

Imatge CC – Presa el Maig de 1931 per fotògraf desconegut. Ref Bundesarchiv, Bild 102-11711 / CC-BY-SA 3.0

 

Avui us volem ‘refrescar’ la memòria amb imatges de fa 86 anys!
I també aprofitem per recordar-vos:

 

MESURES PREVENTIVES DAVANT L’ONADA DE CALOR

Si una persona experimenta una temperatura corporal termometrada molt alta, té mal de cap, presenta nàusees, té set intensa, somnolència, pèrdua del coneixement o convulsions, pot estar patint un cop de calor.

Davant d’això, traslladeu a la persona a un lloc fresc, doneu-li aigua si està conscient, refredeu-la mullant-la, venteu-la per refrescar-la i truqueu urgentment al 061.

 

PERSONES VULNERABLES A L’ONADA DE CALOR

 • Gent gran, especialment el grup per sobre de 75 anys.
 • Persones amb determinades circumstàncies socials ( viure sol, pobresa, etc.).
 • Persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada l’autocura i la mobilitat.
 • Nadons.
 • Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat, etc.
 • Persones que reben medicaments diürètics o medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.
 • Persones amb una hidratació insuficient o que realitzen un excés d’activitat física.
 • Treballadors exposats a ambients calorosos.

Font: col·legi de farmacèutics de Barcelona

 

CONSELLS DAVANT UNA ONADA DE CALOR

 • Protegiu-vos del sol i la calor. Manteniu-vos hidratats i frescos.
 • Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les on hi toca directament.
 • Obriu les de casa durant la nit , per refrescar-la.
 • Estigueu-vos a les estances més fresques.
 • Utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l’ambient (ventiladors, aire condicionat, entre altres). Si no teniu aire condicionat, mireu de passar les hores de més calor en llocs climatitzats (biblioteques, cinemes, etcètera).
 • Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d’aigua.

Més informació a http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/contingutsadministratius/banners_comuns/Pdf/consells_calor2017.pdf

 


Altres enllaços d’interès:

COP DE CALOR: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cop-de-calor/cop-de-calor/

SÍMPTOMES: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cop-de-calor/cop-de-calor/simptomes/

CALOR DURANT LA JORNADA DE TREBALL: http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/calor/

NENS I CALOR: COM REDUIR L’ESTRÈS:  http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/nens-calor-lestiu-com-reduir-lestres-calor

ALTRES RECURSOS: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/altres_programes/pocs/