PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER DE CÒLON i RECTE

La nostra farmàcia participa en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon de la Generalitat de Catalunya.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació. En altres casos, es detecten lesions que, si no es tracten, amb els temps poden esdevenir càncer.

Si rebeu una carta de la Fundació Hospital Asil de Granollers , no us espanteu. Podeu venir a la nostra farmàcia a recollir el material per a fer-vos la prova i us donarem la informació per a recollir les mostres adequadament, o us informarem d’allò que calgui per tal que pugueu participar en aquest programa de detecció.

 

 

 

Com funciona el Programa
El programa va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys i la prova de cribatge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta informativa. Per participar-hi ha d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible.

El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte

La prevenció és molt important i és a les teves mans.

 

Més informació en aquests enllaços:

http://www.fphag.cat/guia-serveis/programa-colonirecte/

http://www.prevenciocolonbcn.org/